Hệ Thống Nhà Hàng Gia Đình BB
Home-Cook Gia Đình BB
32 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel.: (04) 6278 3165 - Mob.: 092 457 8868
109-110K1 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 6273 2586 - Mob.: 098 104 0508
Home-Cook & More
38 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel.: (04) 6270 1338 - Mob.: 090 499 8987
Chả Cá Phố Cổ
114 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel.: (04) 6278 3757 - Mob.: 096 525 8868
Cơm Tấm Sài Gòn
44 Tuệ Tinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel.: (04) 3633 0582 - Mob.: 097 214 3883
Street Kitchen
125-126K1 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 6273 3133 - Mob.: 096 134 8868
20 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel.: (04) 3266 8150 - Mob.: -
Cừa Hàng Ăn Nhan Xôi & Bánh Mỳ
17 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel.: (04) 3633 1258 - Mob.: 090 295 8868
08h00 - 20h30